سافت نما

سفارش سامانه آموزش

سفارش وب سایت

سفارش پرتال سازمانی

سفارش ویدئو کنفرانس

سیستم مدیریت آموزش رایانما

1

Plan A

فروش
LMS + PSS
تعداد کاربر : نامحدود
پشتیبانی: دارد
2

Plan B

اجاره
LMS + PSS
تعداد کاربر : نامحدود
پشتیبانی: دارد
3

Plan C

فروش
LMS + PSS + Virtual Class
تعداد کاربر : محدود
پشتیبانی: دارد
4

Plan D

اجاره
LMS + PSS + Virtual Class
تعداد کاربر : محدود
پشتیبانی: دارد

مشتریان ما

آموزشگاه داده نگار

آموزشگاه علم برتر

آموزشگاه زبان سینا

Email: info@softnama.com
تمامی حقوق برای سافت نما محفوظ می باشد
SoftNama.com © 2016